Nasza strona facebook

Częstochowski Instytut Organizowania Społeczności Lokalnych

Działanie Miasta Częstochowy, które zbliża lokalne społeczności i daje przestrzeń do realizowania wielu potrzebnych działań.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Podmiot Fundacja Dla Rozwoju z siedzibą przy al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.